Tiếng việt lớp 3 -Bài Nhân hóa, ôn tập cách đặt câu hỏi như thế nào?-[Cô Nguyễn Thị Thúy An]