Toán lớp 1-Bài toán có lời văn-[Cô Đỗ Thị Ngọc Hạnh]