Toán lớp 1-Xăng ti met, đo độ dài - [Cô Phan Thị Bé Giàu]