A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn 89 về việc hướng dẫn tổ chức ôn tập cho học sinh Tiểu học trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh

Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường Tiểu học trong toàn huyện
Căn cứ công văn hướng dẫn số 274/HD-PGDĐT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân về việc Hướng dẫn nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2019 – 2020. Căn cứ hướng dẫn tổ chức ôn tập cho học sinh tiểu học trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh của Sở GDĐT An Giang. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo về việc hướng dẫn ôn tập cho học sinh Tiểu học trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh. Phòng GDĐT Phú Tân đề nghị các trường Tiểu học thực hiện một số nội dung sau:
1. Hiệu trưởng các trường phải xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn học sinh tự ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Nội dung kế hoạch có quy định rõ thời gian ôn tập cho từng môn của từng khối lớp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của trường. Mail kế hoạch này về bộ phận chuyên môn PGD theo địa chỉ tuan_pgdpt@angiang.edu.vn đến 23/3/2020.
2. Tiếp tục hướng dẫn phụ huynh tổ chức cho con em tự ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ. 

3. Phát hành nội dung gợi ý ôn tập cho học sinh để các em tự ôn tập và làm bài (Nội dung gợi ý ôn tập Phòng GD sẽ gởi kèm với công văn), hình thức phát hành bằng Imail, zalo, Website của trường .... Nếu học sinh không có điều kiện thì photo gởi trực tiếp đến các em. Nội dung gợi ý nhà trường có thể biên soạn lại cho phù hợp với tình hình học sinh của trường mình.
4. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm từng lớp phải xây dưng kế hoạch hàng tuần và biên soạn nội dung ôn tập phù hợp với trình độ năng lực học sinh của lớp. Thường xuyên theo dõi nắm tình hình học sinh lớp mình phụ trách, hướng dẫn cách tự ôn tập cho phụ huynh và học sinh nhằm đảm bảo sau khi trở vào học các em có đủ kiến thức để tiếp tục học tập. Thu nhận kết quả ôn tập của học sinh để kiểm tra và lưu tại trường (làm minh chứng phục vụ cho công tác kiểm tra của ngành). Thời gian thực hiện từ nay đến khi học sinh trở lại trường.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm nội dung theo tinh thần hướng dẫn của công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng GDĐT (Bộ phận chuyên môn Tiểu học) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường Tiểu học; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT, GDTH.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan